Електронно

ИК Труд и право - ЕПИ Търговско право Desktop с актуализация по интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за търговското право; за обществените поръчки; за конкуренцията и за изискванията на пазара.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ ТРУД И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Desktop при месечна актуалицация със CD /за стари абонати/

Всичко за трудовите отношения и държавната служба; за заплащането на труда; за здравословните и безопасни условия на труд; за заетостта; за социалното и здравно осигуряване и за социалното подпомагане

306.00 лв.
306.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ ТРУД И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Desktop с актуализация по интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за трудовите отношения и държавната служба; за заплащането на труда; за здравословните и безопасни условия на труд; за заетостта; за социалното и здравно осигуряване и за социалното подпомагане

270.00 лв.
270.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с актуализация по Интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с месечна актуализация със CD /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

234.00 лв.
234.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Е - КВАЛИКО КОНСУЛТ - бюджетни предприятия 2012 г.

Информационен бюлетин за бюджетни счетоводители. Тематични разработки, решени казуси, отговори на въпроси, типични за бюджетната сфера и държавния служител, направени от водещите експерти на съответните министерства и ведомства в областта на трудовото законодателство, пенсионното осигуряване, социалното и здравното осигуряване, счетоводната и данъчната практика, образование и здравеопазване. Приложение "АПТЕКА".

90.00 лв.
90.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Дакси - Карта за предплатен достъп до всички бази 25 лв

Достъп до ДАКСИ ГЛОБАЛ, компютърен ДВ - Официален и Неофициален раздел, Закони

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Договарянето - хитрини и капани на CD

54.00 лв.
54.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

АСКАНА Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата ON-LINE пълен достъп (2001-2012 г. вкл.)

On-line вариантът на списание Данъчна практика позволява бързо и удобно търсене по брой, дума или автор във всички публикации за текущата година, а при пълен достъп - и в публикациите за предходни години (от 2001 до 2006 г.)

186.00 лв.
186.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости