GEOLOGICA BALCANICA

Издава се на английски език. Статиите са с абстракти на английски, руски и резюме на български език. Публикуват се материали, свързани с геологията на Балканския полуостров, дълбочинния строй, палеонтология, стратиграфия, тектоника, петрология, седиментология и други научни области.

Цена: 130.00 лв.
130.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
884
Броя годишно: 
4